Darbas su neįgaliaisiais.

Nuo 2020 m. pradžios teikiamos apgyvendinimo apsaugotame būste socialinės paslaugos asmenims, turintiems proto ir/ar psichikos negalią. Su šiais asmenimis dirbantis socialinis darbuotojas – atvejo vadybininkas pritraukia paslaugas (užimtumo, sveikatos priežiūros, darbinių įgūdžių ugdymo ir kt.) naudojant bendruomenės resursus. Asmenys, kuriems teikiamos apsaugoto būsto paslaugos, dažnu atveju iki tol gyveno globos įstaigose.

Teikiant apsaugoto būsto paslaugas ugdomas šių asmenų savarankiškumas įvairiose srityse, sustiprinamas pasitikėjimas savimi, išugdomas finansinis raštingumas ir kt. Jiems nuolat organizuojama darbo paieška, dalyvavimas talkose ir kitoks darbinių įgūdžių ugdymas.

2020 apsaugoto būsto paslaugos buvo teikiamos 4 asmenims (trims iš jų paslaugas finansavo juos siuntusios savivaldybės, vienas už šias paslaugas dalinai mokėjo pats).

Pokyčių sparnai :

VšĮ „Šeimos įdėjų centras“ taip pat yra partneris įgyvendinant projektą – Pokyčių sparnai – žmonių, turinčių intelekto ir/ar psichosocialinę negalią, įtrauktis ir teisių užtikrinimas Lietuvos regionuose (Projekto vykdytojas: VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“).

Projektu siekiama atliepti kompleksinę žmogaus teisių problemą, susijusią su socialinės globos paslaugų sistema ir diskriminacinėmis visuomenės nuostatomis intelekto ir/ar psichosocialinės negalios atžvilgiu.

Šio projekto tikslas užtikrinti asmenų, turinčių intelekto ir/ar psichosocialinę negalią žmogaus teises Lietuvos regionuose.