Darbas su vaikais.

2018 m. įkurtas Debeikių vaikų dienos centras (a/d Gedimino g. 9, Debeikiai). Dienos centre teikiamos akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos vaikams ir šeimoms. 2023 m. dienos centro paslaugas gavo 24 vaikai.

 • popamokinio vaikų užimtumo organizavimas;
 • socialinių įgūdžių (kasdienio gyvenimo įgūdžių, socialinio – emocinio intelekto ir kt.) ugdymas;
 • pagalba vaikams pamokų ruošoje;
 • pagalba nuotolinio mokymosi metu vaikui, šeimai, tarpininkavimas tarp šeimos ir ugdymo įstaigos esat poreikiui, nuotoliai užsiėmimai su vaikais;
 • individualus darbas su vaiku;
 • maitinimas (nuolatos dienos centrą lankantiems vaikams);
 • transporto organizavimas (vaikų atvykimas/ parvykimas į namus);
 • amatų, menų užsiėmimai vaikams (dailė, keramika, vytelių pynimas, medijos ir kt.)
 • savanorių įtraukimas/ darbas su savanoriais;
 • darbas su šeima: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, emocinė pagalba, pagalbos maisto produktais, daiktais organizavimas;
 • psichologo paslaugų organizavimas ir teikimas vaikams/ šeimoms;
 • individuali ir grupinė dailės terapija vaikams/šeimoms;

 • darbas su vaikais vasaros atostogų metu, dienos centro vasaros atostogų stovykla;
 • projektinės veiklos skirtos paslaugų vaikams ir šeimoms plėtrai, įvairovei ir kokybės gerinimui organizavimas ir vykdymas;
 • nuolatinių ryšių plėtojimas ir palaikymas su mokykla, savivaldybe, seniūnija, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialinių paslaugų įstaigomis, vietos bendruomene.
 • organizacijoje nuolat turime įvairaus amžiaus savanoriaujančių žmonių,
 • esame Jaunimo reikalų departamento prie SADM akredituota jaunimo savanorius priimanti organizacija,
 • vyksta mokymai darbuotojams, kvalifikacijos kėlimas, supervizija, komandos formavimo/ stiprinimo renginiai
 • esame oficialiuoju VO „Gelbėkit vaikus“ partneriu, kartu vykdome projektines veiklas.