Darbas su vaikais.

2018 m. įkurtas Debeikių vaikų dienos centras (a/d J. Biliūno g. 46, Debeikiai). Dienos centre teikiamos akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos vaikams ir šeimoms. 2020 m. dienos centrą nuolatos lankė 23 vaikai iš 21 šeimos. Dienos centro teikiamų paslaugų sudėtis:

 • popamokinio vaikų užimtumo organizavimas;
 • socialinių įgūdžių (kasdienio gyvenimo įgūdžių, socialinio – emocinio intelekto ir kt.) ugdymas;
 • pagalba vaikams pamokų ruošoje;
 • pagalba nuotolinio mokymosi metu vaikui, šeimai, tarpininkavimas tarp šeimos ir ugdymo įstaigos esat poreikiui, nuotoliai užsiėmimai su vaikais;
 • individualus darbas su vaiku;
 • maitinimas (nuolatos dienos centrą lankantiems vaikams);
 • transporto organizavimas (vaikų atvykimas/ parvykimas į namus);
 • amatų, menų užsiėmimai vaikams (dailė, keramika, vytelių pynimas, medijos ir kt.)
 • savanorių įtraukimas/ darbas su savanoriais;
 • darbas su šeima: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, emocinė pagalba, pagalbos maisto produktais, daiktais organizavimas;
 • psichologo paslaugų organizavimas ir teikimas vaikams/ šeimoms;
 • individuali ir grupinė dailės terapija vaikams/šeimoms;

 • darbas su vaikais vasaros atostogų metu, dienos centro vasaros atostogų stovykla;
 • projektinės veiklos skirtos paslaugų vaikams ir šeimoms plėtrai, įvairovei ir kokybės gerinimui organizavimas ir vykdymas;
 • nuolatinių ryšių plėtojimas ir palaikymas su mokykla, savivaldybe, seniūnija, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialinių paslaugų įstaigomis, vietos bendruomene.
 • organizacijoje nuolat turime įvairaus amžiaus savanoriaujančių žmonių,
 • esame Jaunimo reikalų departamento prie SADM akredituota jaunimo savanorius priimanti organizacija,
 • vyksta mokymai darbuotojams, kvalifikacijos kėlimas, supervizija, komandos formavimo/ stiprinimo renginiai
 • esame oficialiuoju VO „Gelbėkit vaikus“ partneriu, kartu vykdome projektines veiklas.