Istorija.

VšĮ Šeimos idėjų centras įkurtas 2018 m. gruodžio 18 d., kad užtikrinti Debeikių vaikų dienos centro veiklos tęstinumą.

Debeikių vaikų dienos centras.

Debeikių vaikų dienos centras – tai iš tėvų kilusi iniciatyva, įgyvendinta draugiškai bendradarbiaujant Debeikių pagrindinės mokyklos tėvų ir darbuotojų iniciatyvinei grupei, Debeikiečių bendrijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Anykščių r. savivaldybei.
Gavus finansavimą 2018 m. gruodžio mėn. dienos centras sėkmingai pradėjo savo veiklą. Pasirašyta mokykloje esančių patalpų panaudos sutartis su savivaldybe, savanorių pagalba atlikti būtinieji remonto, patalpų įrengimo, pritaikymo dienos centro veiklai darbai, įdarbinti darbuotojai, pradėtos veiklos su vaikais, pateikta informacija tėvams ir bendruomenei, gauti tėvų prašymai.

Nuo pat veiklos pradžios turėjome apie 20 pageidaujančių lankyti dienos centrą vaikų (planavome 10-15 vaikų).

Buvo suorganizuota viena išvyka, pravesti keli kūrybiniai užsiėmimai vaikams, suorganizuotas maitinimas bei pavežėjimas į namus. Į veiklas su vaikais įtraukti savanoriai, sukurtas dienos centro internetinis puslapis socialiniame tinkle (facebook).
Sulaukėme geranoriškos paramos daiktais iš bendruomenės narių.
Sėkmingai tęsiantis dienos centro veikloms VšĮ šeimos idėjų centras išplėtė savo veiklą, pradėtas darbas su šeimomis, pradėtos teikti socialinės paslaugos asmenims turintiems proto/psichikos negalią, vykdomi kiti neįgaliųjų srities projektai.

2021 m. inicijuotas nevalstybinės pradinės Šventosios upės mokyklos įkūrimas ir veiklos pradžia.