Projekto pavadinimas: Debeikių vaikų dienos centro socialinių paslaugų tęstinumo ir kokybės užtikrinimo 2021 m. projektas

Biudžeto lėšų naudojimo sutartis; 2021-05-21 Nr. 6-373

Finansavimo šaltinis: Anykščių r. savivaldybė

Projekto biudžetas (Eur): 5000