Projekto pavadinimas: Debeikių vaikų dienos centro socialinių paslaugų tęstinumo ir kokybės užtikrinimo 2022 m. projektas

Biudžeto lėšų naudojimo sutartis; 2022-07-21 Nr. 6-747

Finansavimo šaltinis: Anykščių r. savivaldybė

Projekto biudžetas (Eur): 5100