Projekto pavadinimas: Paraiška paramai gauti

Nr. SUBC02116; Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2021-04-21 potvarkis Nr. A3-43 „Dėl pagalbos nevyriausybinėms
organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas COVID-19 pandemijos metu, subsidijomis teikimo“

Projekto biudžetas: 6000 Eur

Finansavimo šaltinis: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija