Projekto tikslas: siekiant išvengti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos  nebaigusių asmenų bei padidinti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar vaikų iš socialiai jautrios aplinkos įtrauktį į švietimo sistemą, užtikrinti trūkstamą koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020-12-22
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-12-22.
Finansuojama iš Europos socialinio fondo.