Projekto pavadinimas: Partneris projekte „Pokyčių sparnai – žmonių, turinčių intelekto ir/ar psichosocialinę negalią, įtrauktis ir teisių užtikrinimas Lietuvos regionuose“

2020 – 2022 metais VšĮ šeimos idėjų centras partnerio teisėmis  (pareiškėjas VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos) įgyvendino projektą Pokyčių sparnai – žmonių, turinčių intelekto ir/ar psichosocialinę negalią, įtrauktis ir teisių užtikrinimas Lietuvos regionuose. Kurio rėmuose įgyvendino 11 apskrito stalo diskusijų, vienuolikoje Lietuvos savivaldybių, asmenų  turinčių intelekto ir/ar psichosocialinę negalią, įtraukties ir paslaugų jiems temomis. Diskusijose dalyvavo vietos politikai, savivaldybių administracijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kiti.

Sukurta Savanorystės programa darbui vaikų dienos centre ir su asmenimis turinčiais intelekto ir/ar psichosocialinę negalę – apimanti patvirtintus įstaigos dokumentus (savanorystės aprašus sutartis su savanoriais, specialius tabelius savanoriams ir t.t.), suformuotą įstaigos darbuotojų komandą savanorių koordinavimui, darbo metodų aprašus ir rinkinius ir kt.

Partnerystės sutartis: 2020.10.01

Fondas: Aktyvių piliečių fonas (2014- 2021 m. EEE finansinis mechanizmas);

Projekto vykdytojas: VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“

Projekto biudžetas: 22032,40