Projekto pavadinimas: Partneris projekte „Pokyčių sparnai – žmonių, turinčių intelekto ir/ar psichosocialinę negalią, įtrauktis ir teisių užtikrinimas Lietuvos regionuose“

Partnerystės sutartis; 2020.10.01

Fondas: Aktyvių piliečių fonas (2014- 2021 m. EEE finansinis mechanizmas);

Projekto vykdytojas: VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“

Projekto biudžetas: 22032,40