Projekto pavadinimas: Šeimų stiprinimo 2020-2021 m. projektas „Stipri šeima – stipri visuomenė“

Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. NVOŠGI-222; 2021 m. sausio 6 d.

Finansavimo šaltinis: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Projekto biudžetas (Eur): 6000