Projekto pavadinimas: Šeimų stiprinimo 2020-2021 m. projektas „Stipri šeima – stipri visuomenė“

  • tėvų grupė (tėvystės įgūdžių ugdymas),
  • santuokos kursas poroms,
  • psichologo konsultacijos asmenims, išgyvenantiems krizę, Debeikių vaikų dienos centrą lankančių vaikų ir/ar Anykščių mieste gyvenantiems tėvams bei šeimų nariams,
  • šeimų susitikimai ir paskaitos tėvams.

Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. NVOŠGI-222; 2021 m. sausio 6 d.

Finansavimo šaltinis: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projekto biudžetas (Eur):  

2020 m. – 6000

2021 m. – 6000