Projekto pavadinimas: Šeimų stiprinimo 2020-2021 m. projektas „Stipri šeima – stipri visuomenė“

Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. NVOŠGI- 222; Nr. VD-7; 2020 m. vasario 3 d.

Finansavimo šaltinis: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Projekto biudžetas (Eur): 6000