Projekto pavadinimas: Paraiška paramai gauti

Nr. SUB00314; Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2020-07-20 potvarkis Nr. A3-148 „Dėl pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo koronaviruso COVID-19 sukeltų pasekmių, subsidijomis teikimo“

Projektą finansuoja LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projekto biudžetas (Eur) 1000